änglar, skyddsänglar och andliga vägledare

Jag tror på änglar! Visste du att var och en av oss har en egen skyddsängel som följer oss under hela livet? Jag har fått närkontakt med en ärkeängel som gav mig healing när jag var mycket sjuk för tio år sedan och efter det har jag regelbunden kontakt med änglar och får vägledning och information. Änglar hjälper oss i vår andliga utveckling och visar oss vilken livsuppgift vi har och vårt högre syfte på jorden.

Jag håller just på att skriva en distanskurs om änglar och uppdatera sidan med mer änglainformation. På distanskursen får du lära dig att skapa kontakt med änglar och få vägledning i livet från olika änglaväsen.

I de äldsta kulterna beskrev man änglar väldigt olikt dagens bilder av änglar. Det skiljer sig så väldigt mycket från vår tro på änglar med vingar och barn som de flesta förknippar med änglar.

I förkristen tid i orientaliska religioner beskrevs änglar som ljusvarelser som var gjorda av eld som skyddade ljuset, den högfrekventa energin från att blanda sig med mer lågfrekvent energi. De kallades serafer och keruber, så det är långt ifrån det vi är vana att se på bilder.

Den högsta nivån av änglar, keruber och serafer, kunde omvandla sin energi och beskrivs med fyra olika ansikten och de förmedlar visdom till lägre energivärldar.

Vi människor hör till de lägre energivärldarna och de här mest högfrekventa änglarna kan inte människor komma i kontakt med, de skyddar världsaltet…

Sedan finns det änglar med lägre ljusvibration, men ändå starkare än människornas och de skapar världen i form av ljus ljud och färg.

Jag tror att änglar sänder en högfrekvent energivibration och stärker de färger vi har i auran. Jag har själv utvecklat en kurs i änglahealing där du kan höja energivibrationen i din aura, ljuskropp och känna igen och tona in dig på de sju ärkeänglarnas vibration som motsvarar färgerna i regnbåden men med en snabbare energivibration.

Du kan få hjälp och vägledning av änglar, under kursen lär du dig att ta kontakt med den ängel du känner står dig nära. Här är lite mer om vad som ingår i kurse

Du lär dig att tona in dig på en änglaenergi för veckans sju dagar och känna vad som blir annorlunda.

  • Sju ärkeänglar och vad de hjälper dig med
  • Kanalisera änglabudskap till dig själv och andra
  • Änglahealing till en annan person

På fortsättningskursen lär du dig bl.a

Änglahealing – Ge healing med högfrekvent energi

  • Ge änglahealing till andra

Under sidan med nyheter kommer jag att tala om när distanskursen är färdig.