meridian flush empowerment – med energihöjande övningar

Här får du lära dig mer om meridianer och energi och få en initiering i metoden av mig på en distanskurs.

Meridianerna är vår ljuskropps blodsystem. Livsenergin strömmar genom meridianer i kroppen och fördelar ljuset som omvandlas till fysisk energi i olika organ. Kunskapen om energianatomi och meridiansystemet har människan utvecklat framför allt i Kina i tusentals år och längst efter varje meridian sitter akupunkturpunkter som är chakran i miniatyr.

Det finns 12 stora meridianer genom kroppen på var sin sida. Varje meridian ger energi till olika kroppsdelar och organ och energin flödar i olika hastighet. Energin är aningen yang som aktiverar kroppen eller yin som har en dämpande effekt.

Meridian flush är en meditations- och healingmetod som hjälper dig att rensa ut blockeringar som finns i ljuskroppen och bromsar din energi.

Meridianerna hör samman med olika känslor, årstider, färger och sjukdomar och när just den meridianen som har sin aktiva period under dygnet kan problemet aktiveras. Då kan man använda Meridian Flush eller metoder för chakrarensning för att underlätta läkning och förhindra att nya energiblockeringar uppstår som bromsar ljuset i vår aura och livskraften.