änglar, skyddsänglar och andliga vägledare

Kontakten med änglar och ljusvärlden är alltid helande och stärker själen. De hjälper oss att komma ihåg vilka vi verkligen är.

Det är en gammal kunskap jag lär ut, änglar beskrivs i alla kulturer och tider. Här kommer jag att lära dig hur man får änglakontakter, förmedlar änglabudskap, de olika änglarna, ärkeänglarnas ursprung och vad de vill säga oss

En änglameditation i maj som du kan skriva ut hittar du här – Änglarnas renande vatten, en lätt meditation för att ta bort stress och bekymmer Läs den här

distanskurs om änglar

På denna kurs lär du dig att ta kontakt med din skyddsängel, de olika ärkeänglarna och deras budskap, meditationer, känna igen änglarnas energi i våra liv, ta emot helande på olika områden i livet

Efter kursen kan du ge andlig vägledning med hjälp av änglar och känna deras närvaro i ditt liv för att ta fram din änglanatur och din livsuppgift, det syfte änglarna har gett dig på jorden.

Kursen är fyra veckor och kostar 600 kr. Läs mer här!

Änglar hjälper oss i vår andliga utveckling och visar oss vilken livsuppgift vi har och vårt högre syfte på jorden.

Jag tror att de är eviga flammor av gyllene ljus som försöker föra in mer av den ljusa, lätta energin i våra liv.

I de äldsta kulturerna ansågs änglarna vara de som upprätthöll ljuset i universum, så att det inte skulle blandas med mörkret. Man kan ge healing med änglarnas gyllene ljus.

Rena en plats med ängeln Mikaels energi (Här är en meditation som du kan skriva ut! Exempel från Änglakursen)

På Änglakursen har jag samlat korta övningar som du kan använda när som helst under dagen för att få mer änglaenergi i ditt liv. Här får du lära dig hur du kan skapa en harmonisk stämning till exempel i sovrummet innan du lägger dig med Ärkeängeln Mikaels energi.

På Facebook har jag en grupp som är öppen för alla som heter ”Änglar” som du kan gå med i och ta del av änglabudskap.

Läs artikel om mig och min kontakt med änglar i tidningen nära

Detta är en mycket bra tidning som finns på Pressbyrån. J