Jag engagerar mig i socilat entreprenörskap. Jag tror att mitt arbete som sierska och medium måste ha en högre mening, att visa att det går att leva på ett annat sätt där man bryr sig om utsatta grupper i samhället på något sätt.

Varje år lägger jag en del av mitt arbete med kurser som ideellt arbete i olika ideella föreningar eller stödjer olika projekt ekonomiskt. Det gör att jag kan göra en hel del roliga saker jag inte har möjlighet att göra annars. Jag stödjer olika projekt under varje år.

Under 2010 stödjer jag

Föreningen Aktiva Synskadade – workshop och kurs i mediumskap och fjärrsyn för synskadade

Ekonomiskt:

Läkare Utan Gränser

Svensk-Tibetanska Föreningen

Vilka föreningar jag ska stödja och engagera mig i under 2011 är inte klart ännu, hör gärna av dig så kanske jag kan arrangera en kurs eller workshop.

Jag arbetar också med distanskurser och försöker lära ut till så låga priser som möjligt. På det sättet försöker jag vara en vägvisare för andra i mitt område att man kan ha låga priser och lära ut även till de som inte har möjlighet att åka iväg på en kurs, som småbarnsföräldrar och sjuka. Förhoppningsvis börjar andra att följa mitt exempel och sänka sina priser.